Wiisas Kasvu

Wiisas Kasvu on osa tasapainoisen kehityksen ohjelmaamme.
Wiisas Kasvussa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä yrittäjien, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.
Toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaan positiivisesti liiketoimintaan, henkilökohtaiseen kehitykseen ja moniin muihin keskeisiin haasteisiin.
Wiisas Kasvu on käynnistetty vuonna 2022 ja sen tarkoitus on olla Kasvun Pyörä, joka yhdistää ihmisiä ja toimialoja.

Wiisas Kasvu tavoitteet:

  • Vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa kasvua.
  • Tukea yksilöitä, yhteisöjä sekä organisaatioita viisaasti ja auttaa Suomea kasvamaan wiisaasti johtavaksi ihmissuhdetaitojen kehittäjäksi.
  • Tukea ja nostaa ihmisuhdetaitojen nousemista Suomessa keskeiseksi kehityskohteeksi.
  • Vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä suomalaisessa liiketoimintaympäristössä.

Lue lisää ja tarkista aikataulut ja linkit

Kirjaudu wiisas kasvu verkkopalveluun tästä

  •  Viisas kasvu tarvitsee aikaa
    Kasvu ja mitattavuus Kasvu ja kasvaminen voidaan ymmärtää monin tavoin. Kasvu voi liittyä muun muassa seuraaviin: Konkreettinen, mitattava kasvaminen, jossa kasvaja on elävä olento, kuten…