Palvelut

A powerful conscious leadership movement is now emerging around the world, requiring new skills and tools as well as broader capacities for awareness and perception of emerging energies, patterns, trends, and connections. These new skills and capacitie

Yrityskehityksen projektit

Toteutamme lyhyitä ja pitempiä yrityskehityksen projekteja ja hankkeita pk- ja keskisuurille yrityksille. Aiheina ovat olleet mm. liiketoiminan kehittäminen, johtajuuden kehittäminen, skaalaaminen, tuotekehitys ja uuden innovointi.

Toimintatapamme:

  1. Luovat ja kokemukselliset menetelmät: Keholliset valmennusmenetelmät, luovuutta ja intuitiota vahvistavat harjoitukset sekä tekemällä oppiminen. Nämä vahvistavat uuden tiedon tuottamista sekä tukevat tiimin itseohjautuvuuden ja innovointikyvyn kehittymistä
  2. Loogisuus ja vankka teoreettinen pohja: harjoitusten vaiheistus uusimpien oppimis- ja coaching -teorioiden mukaisesti sekä tuotetun tiedon rakenteellinen järjestäminen ja uudelleen soveltaminen käytäntöön.
  3. Digitaalisuus: Palvelu rakennetaan siten, että huomioidaan uusimmat informaatiotekniikat (virtuaaliset työskentelyalustat ja online-yhteystyökalut), mikä mahdollistaa työskentelyn sekä fyysisesti, virtuaalisesti että hybridimallilla molempia yhdistäen. Tämä varmistaa konseptin laajentumispotentiaalin myös ulkomaan liiketoimintaan.

Esimerkki: Parhaillaan toteutamme Oppiva organisaatio-hanketta Sisäilmateknologia-alan yrityksessä. Voit seurata hankkeen edistymistä SophiaSign Oy:n LinkedIn -profiilista. Ota yhteyttä, ja tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa yhdessä yhteinen yrityksen kasvuhanke!