Viisas kasvu tarvitsee aikaa

Kasvu ja mitattavuus

Kasvu ja kasvaminen voidaan ymmärtää monin tavoin. Kasvu voi liittyä muun muassa seuraaviin:

  • Konkreettinen, mitattava kasvaminen, jossa kasvaja on elävä olento, kuten lapsi, tai kasvi.
  • Muu kasvu ja laajeneminen, jota voidaan mitata konkreettisilla asioilla, kuten esimerkiksi yrityksen kasvaminen ja sen mittaaminen liikevaihdolla tai henkilöstömäärällä.
  • Kasvaminen muuttuu yhä hankalammin mitattavaksi, kun mukaan tulee ihmisiä. Organisaatiokulttuurin mittaamiseen ja ihmisen henkisen hyvinvoinnin mittaamiseen on laadittu erilaisia mittareita. Niillä saavutetaan kuitenkin vain jäävuoren huippu, koska todellinen sisäinen muutos on sisäinen kokemus, joka ei ole ulkoisilla mittareilla mitattavaa.

Kirjoitan tässä blogissa nimenomaan sisäisestä kasvusta, joka tapahtuu rinnakkain ja edeltäen ulkoisen, mitattavan kasvun kanssa.

Kasvua edeltää pysähtyminen

Kuten kasvavien lasten kanssa, kasvupyrähdystä edeltää usein tasaisempi aika: lapsi kerää painoa horisontaalisesti ja sitten seuraa vertikaalisen kasvun aika. Tämä luonnollinen kehityskulku liittyy myös abstrakteihin asioihin: Kun kasvamme horisontaalisesti, tekemällä asioita, emme ehdi kasvaa niin paljon vertikaalisesti, eli kypsyä sisäisesti. Kun taas otamme aikaa sisäiselle työlle ja tutkimme sisäistä itseämme ja maailmankuvaamme, ehdimme kyseenalaistaa vahat tapamme ajatella, tuntea ja toimia. Tämä mahdollistaa pois mukavuusalueelta siirtymisen ja todellisen transformaation myös sitä seuraavissa teoissa.

Mitä on vertikaalinen kasvu?

Vertikaaliseksi kasvuksi sanotaan kasvua, jossa siirrytään aikaisemmasta tavasta kokea maailmaa johonkin uuteen. Tämä tapahtuu niin yksilöillä kuin organisaatiokulttuurissa. Voidaan puhua myös ihmisenä kypsymisestä, näkökulman muutoksesta tai organisaatioiden kohdalla teal-teorian mukaisista kypsyystasoista. Vertikaalisen kasvun mukana alamme hahmottaa asioita moniulotteisemmin, vähemmän polarisoituneesti ja kykymme integroimiseen ja systeemiajatteluun kehittyy. Vertikaalinen kasvu on myös itsereflektion kehittymistä niin omien sisäisten tuntemusta ja ajatusten suhteen kuin sen suhteen miten itse vaikuttaa muihin. Vertikaaliseen kasvuun liittyvät usein vahvat arvot, missio ja tarve merkityksellisyyteen esimerkiksi työssä tai yrittäjyydessä.

Vertikaalinen kasvu alkaa pysähtymisestä ja hiljaisuudesta sekä vastaamisesta sellaisiin kysymyksiin kuten:

  • Kuka minä olen ja miten minusta on muodostunut elämänpolkuni mittaan tämä mikä olen nyt?
  • Mitä minä itse haluan? Miten toteutan merkityksellistä ja arvosidonnaista työtä?
  • Miten näen maailman, ja mitä teen, jotta siitä tulisi parempi paikka elää itselleni ja muille?

Vertikaalinen kasvu sisältää myös sosiaalisen ja kestävän elämäntavan ulottuvuuden.
Vertikaalinen kasvu on kuin pysähtymistä, jossa tarkastelemme tämänhetkisen tilanteen olosuhteita ja maastoa sekä asetamme oman sisäisen kompassimme oikeaan suuntaan harkittua päämäärää kohti.

Horisontaalisuus on aikamme luonto

Horisontaalinen sisältää käsitteenä kaiken konkreettisen ja toiminnallisen. Myös sitä tarvitaan kasvuun. Mutta liiallinen horisontaalisuus keskittyy enemmän tekemiseen kuin sen laatuun. Puhumiseen enemmän kuin kuuntelemiseen ja kasvuun ilman sitä ohjaavia arvoja. Emme uskalla pysähtyä, jolloin sisäiseksi, ohjaavaksi ääneksi muodostuu ennemmin ulkopuoleltamme tuleva häly kuin oman todellisen itsemme ohjaama tavoitetietoinen toiminta.

Liiallinen horisontaalisuus näkyy toiminnassasi esimerkiksi seuraavasti:

  • Säntäiletkö sammuttelemassa tulipaloja, ja tunnetko riittämättömyyttä siitä, että et saa merkityksellisiä asioita tehtyä?
  • Oletko uupunut ja väsynyt, ja motivaatiosi on hukassa? (merkki liian pitkään jatkuneesta horisontaalisuudesta)
  • Onko yrityksesi tai urasi jumissa, eikä etenemistä tapahdu vaikka kuinka yrität?

Horisontaalisuutta – toimintaa, vuorovaikutusta ja liikkeelle lähtemistä tarvitaan vasta sitten kun suunta on tarkastettu ja selvä. Muutoin säntäilemme elämässämme ja työssämme hajottaen voimia turhiin asioihin. Todellinen päämäärä ei silloin pääse edes löytymään.

Viisas kasvu on tasapainoa

Tarvitsemme horisontaalisen ja vertikaalisen tasapainoa merkityksellistä ja tuottoisaa toimintaa varten. Kun päämäärä on selvä, reitti ja suunta sisäisesti tarkastettu, saamme toimintaan lisää polttoainetta aidosta, sisäisetä motivaatiosta. Turha säntäily jää, ja suunta saadaan säädettyä lasersäteen lailla kohti pitkäkestoista päämäärää, joka on riittävän merkityksellinen ja samalla haastava.

Aito päämäärä tuo aina mukanaan sisäisen kasvun tarpeen. Joskus tarvitaan isompi pysähdys, jonka jälkeen voidaan edetä askel kerrallaan kohti tarkistettua päämäärää. Kun päämäärä on kirkastettu, sitä kohti eteneminen tapahtuu pienten askelten ja pienten pysähdysten vuorotteluna – kuten tosielämässäkin matkanteko.

Viisas kasvu on tavoitteen selkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja voimavarojen järkevää jakamista sopiviksi päivä, viikko- ja kuukausietapeiksi. Viisas kasvu on orgaanista: se ottaa huomioon muutokset ympäristössa, muissa ihmisissä ja itsessä. Viisas kasvu tarkastaa suuntansa myös matkan varrella: Pysähtymällä, haistelemalla tuulen suuntaa ja sadetta, keväisen metsän ääniä ja omaa sisäistä tilaan. Viisas kasvu on onnea myös matkaa tekemällä.

Anne Elina Akola
FM, KM, ACC, Certified Transformational Presence Lead
er