Transformational Presence Coaching ja valmennus

– läsnäoloa ja muutosvoimaa

Transformational Presence Leadership and Coach Training suomen kielellä 14.10 – 17.12.2022.

Transformational Presence – Miksi juuri nyt?

Nykyinen työ- ja liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Tulevaisuuden ennakointi tai streteginen suunnittelu ei enää onnistu vanhan tiedon perusteella.Tieto on moniulotteista ja moniselitteistä ja ympäristön aiheuttamat vaatimukset ennalta-arvaamattomia. Vanhat rakenteet ja toimintatavat eivät enää tuota tulosta, tai yrityksen toimintaa rajoittavat ulkopuolelta tulevat esteet ja hidasteet. Tilanne pakottaa etsimään uusia toimintatapoja ja selvitymiskeinoja. Ratkaisuna tähän toimivat läsnäolotaidot ja kokonaisvaltaisuus. Transformational Presence -coaching ja valmennus ohjaavat kuuntelemaan kokonaisuuksia läsnäolon tilasta käsin sekä rakentavat pohjan kestäville muutoksille. Tuolloin rationaalinen mieli ja intuitiivinen, kehollinen kokemus yhdistyvät ehjäksi kokonaisuudeksi, josta syntyy tehokas toiminta.

Menetelmän keskeiset asiat

Transfomational Presence Coaching ja valmennus sisältävät kokeellisia, kehollisia ja intuituiota vahvistavia, käytännöllisiä valmennustyökaluja sekä omaan käyttöön, että työhön coachina tai johtajana. Menetelmässä keskeinen asia on läsnäoloon keskittyminen ja oman itsen tietoinen kuunteleminen. Tästä seuraa aito ja kestävä muutos.

Transformational Presence -vaikutuksia:

 • auttaa menemään suoraan asioiden ytimeen ja tunnistamaan sieltä olennaiset asiat.
 • Auttaa hahmottaamaan monimutkaisia asioita, joiden takana on erilaisten ihmisten intressejä, sekä tekemään päätöksiä näitä koskien.
 • Toiminta suuntautuu tehokkaasti vaikuttavimpiin asioihin.
 • Auttaa vähentämään stressiä ja vahvistaa resilienssiä
 • Auttaa tunnistamaan omat arvot ja motivaatiotekijät, joiden avulla toiminta suuntautuu kestävällä tavalla sisältä ulos päin.
 • Mahdollistaa aidon, uuden potentiaalin avautumisen ja todellisen, kestävän transformaation.

Transformational Presence coaching ja valmennus -taustaa

Transformational Presence on Alan Sealen kehittämä coaching- ja valmennusohjelma, joka laajeni myös johtajuusvalmennukseksi. Koulutuksia järjestetään Suomen lisäksi muun muassa Amerikassa, Alankomaissa, Belgiassa, Puolassa, ja Italiassa. Anne Elina Akola on yksi Center of Transformational Prence valtuuttamasta kymmenestä Certified Transformational Presence Leadereista ja menetelmän valtuutettu suomalainen maahantuoja. Transformational Presencen ympärille on myös muodostunut laaja, kansainvälinen yhteisö. Transformational Presence – valmennusta on käytetty useissa eri organisaatioissa Euroopassa, Amerikassa ja Skandinaviassa, mm. IKEAN maajohtajille usean vuoden ajan.
Lue lisää Transformational Presence menetelmästä.

Transformational Presence – tietoinen itsensä johtajuus

Nykyhetken maailmassa jokainen tarvitsee kykyä navigoida monimutkaisten tilanteiden, ihmisten ja tietotulvan maastossa. Ulkoisten auktoriteettien luotettavuus kärsii, ja tietoon ei voi aina luottaa. Tilanteiden nopea muuttuminen aiheuttaa stressiä ja hätäratkaisuja, joita joudutaan myöhemmin korjailemaan.

Olennaista on oppia läsnäolotaitoja, joiden avulla epäolennainen erottuu olennaisesta ja ratkaisut on helpompi tehdä itselle aidolla ja rehellisellä tavalla – oli sitten kyse urasta, työstä, ihmissuhteista, terveydestä tai varallisuudesta. Itsensä johtamiseen kuuluvat myös ajankäyttämisen taidot sekä oman täyden potentiaalin tunnistaminen ja käyttöönotto.

Läsnäolotaidoilla ja intuition sisäisellä tunnistamiselle opimme löytämään oikealle toiminnalle oikean ajan ja paikan. Koska muutos alkaa sisältäpäin, tuo se mukanaan myös kestävän ja kauaskantoisen aidon transformaation. Tämän avulla tekeminen tuntuu kevyemmältä, mutta myös matkanteko kohti päämäärää ja tilapäiset takaiskut on helpompi hyväksyä. Transformational Presence on elämisen taitoa ja tietoista itsen johtajuutta.

Transformational Presence – coaching ja läsnäolo

Transformational Presence coaching ja valmennus on yksi nykyhetken edistyksellisimmistä. Menetelmä keskittyy kehollisiin ja kokemuksellisiin valmennusmenetelmiin sekä oman intuition kokonaisvaltaiseen löytämiseen. Transformational Presence coaching auttaa löytämään uusia näkökulmia sekä avaa henkilökohtaista potentiaalia ja tavoitteenasettelua. Menetelmä sopii niin yksilöille kuin tiimeille.

Sen suurimmat eroavaisuudet perinteiseen coachingiin verrattuna ovat seuraavia:

 • Kokonaisvaltaisuus: keholliset, kokemukselliset ja toiminnalliset valmennustyökalut
 • Mielen, tunteen ja toiminnan synkronointi niin että toiminta lähtee sisältä ulos, jolloin muutoksista tulee kestäviä.
 • Läsnäoloon keskittyminen ENNEN toimintaa.
 • Sisältä ulos – lähestymiskulma
 • Kuuntelemisen taitojen ja intuition kehittäminen niin, että toiminta suuntautuu sinne missä se etenee sujuvasti

Menetelmänä Transformational Presence edustaa Coachingin syvempää osaamista, ja täydentää siten kokeneenkin coachin osaamista. Se on ICF:n hyväksymä, ja koulutuksista (TPLA ja TPLC) saa CC – pisteitä, mikäli olet Coach ja tarvitset niitä oman osaamisesi jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Haluatko oppia Transformational Presence mentelmän tai sertifioitua coachinksi? Lue lisää Transformational Presence Leadership and Coach – kurssista Palvelujamme -osiosta

Transformational Presence – tietoinen johtajuus

Tietoisen johtajuuden taidot korostuvat nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kun tiedon määrä lisääntyy, on uhkana stressi ja kuormittuminen sekä niihin liittyvä näkökulman kaventuminen. Transformational Presence -menetelmän avulla kehityvät läsnäolotaidot ovat samaan aikaan visionäärisiä ja toiminnallisia. Ne auttavat huomaamaan olennaisen ja suuntaamaan toiminnan tehokkaasti asioihin, joilla on eniten merkitystä tulokselliselle työlle. Samalla resielienssikyky kasvaa ja ylikuormittumisen uhka vähenee – sisältä ulospäin.

Käytännössä johtajuuskoulutuksiin tai valmennuksiimme osallistuminen tuo käyttöösi työkaluja joita opit käyttämään myös itsenäisesti ja luovalla tavalla omassa työssäsi sekä toimiessasi johtajan tai tiiminvetäjän tehtävissä. Valmennuksia voidaan järjestää myös sisäisesti työyhteisöllesi tai menetelmä voidaan yhdistää osaksi kokonaisvaltaista yrityskehityksen yhteistyötä SophiaSign Oy:n kanssa.

Kiinnostuitko coachingista tai koulutuksista? Lue lisää Transformational Presence Leadership in Action kurssista ja coaching-palveluistamme!

Palvelujamme

Transformative Presence Coaching

 • Coaching -sarja, joka alkaa läsnäolosta ja saa aikaan todellisen muutoksen!
 • Anne Elina Akola on ICF:n sertifioima, kokenut Coach, joka on erikoistunut erityisesti Transformational Presence -menetelmään.
 • Coaching -sarjamme sopivat erityisesti osaksi SophiaSign Oy:n kokonaisvaltaisia yritysyhteistyöprojekteja.
 • Tällä hetkellä otamme ensisijaisesti pitkäaikaisia asiakkuuksia.

Transformational Presence Leadership in Action -valmennus

 • Uusi ammatillisen kehittymisen valmennus johtajille, managereille, visionääreille, yrittäjille, coacheille, kouluttajille, hallintohenkilöstölle, järjestötoimijoille ja kaikille, jotka haluavat ltuoda positiivista muutosta.
 • Ohjelma vahvistaa luovuutta, innovaatiokykyä ja resilienssiä. Se auttaa rakentamaan transformatiivistä kulttuuria ja vahvistaa sitoutunutta, oikein ajoitettua ja vaikuttavaa toimintaa.
 • Valmennusohjelmasta voit saada: International Coach Federation 21 Continuing Coach Education (CCE) credits
 • Valmennus on tulossa suomeksi (oheiskirjallisuus englanniksi), ensisijaisesti tilauskoulutuksena.
 • Lue lisää englanninkielisiltä sivuilta

Transformational Presence Leadership and Coach -valmennus

 • Laajentaa coaching-osaamisen ja johtajuuden tietoisia ydintaitoja nopeasti muuttuvassa maailmassa.
  Tehokas, vaikuttava transformatiivinen valmennus- ja johtajuusosaaminen on nykypäivän maailmassa tarpeellisempaa kuin koskaan. Tälle kurssille on osallistunut opiskelijoita jo yli 35 maasta,
 • Valmennus tarjoaa uusia taitoja ja työkaluja sekä opastaa laajempaan havaintokykyyn ja tietoisuuten vallitsevista tilanteista, asioista ja ihmisistä.
 • Valmennusohjelmasta voit saada: International Coach Federation 72 Coach Specific Training Hours
  (ICF—52 hours for TPLC, 20 hours for Supervised Mentor Coaching).
  Voit halutessasi pätevöityä Transformational Presence Coachiksi.
 • Valmennus on tulossa suomeksi (oheiskirjallisuus englanniksi)
 • Lue lisää englanninkielisiltä sivuilta
 • Ensimmäinen suomenkielinen koulutus alkaa lokakuussa!
  lähitapaamiset: pe. 14.10 klo. 17 – 21 la.15.10 klo. 10 – 18, la. 17.12 klo. 10 – 18
  Zoom-tapaamiset 7 kertaa klo. 17.30 – 20, päivä varmistuu lähipäivinä
 • Hinta 2690 € + alv. 24%
 • Kysy lisätietoja: elina.akola (at)sophiasign.fi!

Manifestation Wheelkahdeksan askelta tavoitteeseen -kurssi

 • Alan Sealen kehittämä syväluotaava tavoitetyöskentelyn menetelmä, jossa käytetään Transformational Presence -työkaluja, intuitiota, mielikuvia ja coahing-harjoituksia. Kurssin taustalla on Lakota -intiaanien Medicine Wheel – työkalu.
 • Tämä valmennus vie pintaa syvemmälle löytämään tavoitteidesi takana olevan odellisen motivaation.
 • Se myös auttaa sinua löytämään aidon tavoitteesi, jos et ole tunnistanut sitä vielä.
 • Kurssin pituus on 8 x 2 tuntia verkossa tai 2 päivää lähikoulutuksena.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Center of Transformational Presence – Certified Program Leader Banner