Etusivu

Paul Gauguin: Mistä tulemme? Keitä olemme? Mihin menemme?

Olemme viisaan kasvun kansainvälinen edelläkävijä.
Johtajille. Yksilöille. Yrityksille.

Opimme menneestä ja voimme suunnata tiedostaen kohti parasta tulevaisuutta. Nopeasti muuttuvassa maailmassa emme pysty ennakoimaan ainoastaan tiedolla ja kokemuksilla. Tarvitsemme kehittyvää kykyä kuunnella asioita, ihmisiä, tilanteita, itseämme ja ympärillämme ilmeneviä hiljaisia signaaleja – nykyistä ja tulevaa. Kuuntelemalla keräämme hiljaista tietoa, joka integroituu intuition ja kaiken aikasemmin kokemamme perusteella uudeksi tiedoksi. Sen avulla saamme aikaan kestäviä ja strategisesti järkeviä ratkaisuja niin yksilöitä kuin yritystä koskien.

Kuunteleva kulttuuri on oppivan ja kehittyvän yrityksen perusta. Tähän tarvitaan viisasta, tietoista johtajuutta niin yritysjohdolta kuin jokaiselta henkilöstön jäseneltä. Johtajuus on ennen kaikkea itsensä johtajuuden taitoja. Tämä ilmenee kykynä yhdistää strategia, viisaus ja toiminta. Kyky jatkuvaan oppimiseen ja sisäiseen muutokseen – yksin ja yhdessä – mahdollistaa resilienssin, muutosvalmiuden ja kyvyn reagoida joustavasti ennakoimattomissakin tilanteissa.

Emme voi ratkaista ongelmia samalta tietoisuuden tasolta kuin loimme ne.

Albert Einstein
Läsnäolo yhdistää menneisyyden opit ja tulevan kuuntelemisen.

Kohtaamme organisaation oppivana ekosysteeminä, ja ihmiset yksilöinä sekä tiimien ja yhteisön jäseninä. Toimimme kokonaisvaltaisesti ja huomioimme yrityksen strategisen, sosiaalisen ja toiminnallisen arkkitehtuurin. Kehitämme tietoista johtajuutta ja yrityksiä kotimaassa ja kansainvälisesti konsultaatiolla, koulutuksilla, coachingilla ja kirjoilla.

Yksilölle

 • Johtajien ja esihenkilöiden coaching
 • Henkilökohtainen muutosstrategia
 • Johtajuusvalmennukset

Opastamme yksilöitä löytämään tarkoituksen, kyvykkyydet ja tavoitteet työssä ja uralla. Autamme luomaan henkilökohtaisen suunnitelman sekä askeleet muutoksen toteuttamiseksi.
– Yksilönä, tiimissä, yrityksessä ja yhteiskunnassa.

Tiimeille

 • Tiimin diagnostiikka ja visio
 • Strateginen valmennus
 • Tiimivalmennus
 • Yksilöcoaching

Tuemme tiimien linjautumista organisaation arvoihin, tavoitteisiin ja strategiaan.
Autamme näkemään selkeästi sen, missä tiimit ovat, minne ne ovat menossa ja miten ne pääsevät tavoitteisiinsa. – Yhdessä ja yksilöinä, askel kerrallaan.

Yritykselle

 • Kulttuurin diagnostiikka ja visio
 • Kulttuuristrategia ja yhteisövalmennus
 • Rakenteellinen konsultointi
 • HR riskienhallinta
 • HR hallinnon konsultointi

Tuemme yrityksen kestävää kasvua. Autamme löytämään yrityksen potentiaalin, sekä rakentamaan käytännöllisen ja tehokkaan strategian kohti tavoitetta. Tuomme mukanammejatkuvaa oppimista ja kasvua tukevat työkalut .

Meistä

Meitä yhdistää kokonaisvaltainen ihmiskuva yksilöistä itsensä johtajina, elinikäisinä oppijoina ja yhteisöjen jäseninä. Yritys on meille orgaaninen kokonaisuus, joka muodostuu johtajuudesta, toimintatavoista ja henkilöstöstä. Jokainen yritys on meille yksilö ja samalla henkilöstönsä summa.

Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus henkilöstön, organisaatiokulttuurin ja oman itsensä kehittämisestä. Käytämme työskentelyssämme luovia menetelmiä käsi kädessä rationaalisen ajattelun kanssa. Sovellamme käytännönläheisesti koulutuksen ja valmennuksen tuoreimpia tieteellisiä teorioita ja menetelmiä. Visioimme, valmennamme, kokeilemme, konsultoimme.

Rakennamme viisaampaa, tietoisempaa ja tuloksellisempaa työelämää yritysten ja yhteisöjen tukena. Muodostamme asiantuntijoistamme tiimin aina tapauskohtaisesti asiakkaan edun ja tarpeen mukaan.
Lue lisää meistä

Kirjat

Julkaisemme ja myymme merkityksellisiä kirjoja, joiden avulla rakennetaan viisasta tulevaisuutta yksilöllisesti, yhteisöllisesti, paikallisesti ja globaalisti. Lue lisää kirjoistamme ja kirjailijoistamme


Itseään isommaksi – Advisory Board strategisen johtamisen tukena

Epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatiot tarvitsevat kykyä uudistua ja kehittyä. Hyvä tuki kehitykselle ja kasvulle on Advisory Board, jonka ulkopuoliset neuvonantajat tuovat organisaatioon uudenlaisia näkemyksiä ja ideoita johtamisen, uudistumisen ja kasvun tueksi. Itseään isommaksi – Advisory Board strategisen johtamisen tukena kuvaa kyseistä toimintamallia ja sen hyötyjä niin organisaatiolle kuin Advisorille itselleenkin.
Voit katsoa kirjan julkistamistilaisuuden tallenteen tästä.