Viisas kasvu tarvitsee aikaa

Kasvu ja mitattavuus Kasvu ja kasvaminen voidaan ymmärtää monin tavoin. Kasvu voi liittyä muun muassa seuraaviin: Konkreettinen, mitattava kasvaminen, jossa kasvaja on elävä olento, kuten…