Advisory Board – yhteistyöllä kasvuvoimaa

Advisory Board yrityskehityksen tukena

Advisory Board on yrityksen johtoryhmän tai hallituksen tukena toimiva neuvoa-antava asiantuntijatyöryhmä, jonka avulla yritys löytää uusia, laajentavia näkökulmia nykytilanteeseen ja tulevaisuuden kehityshaasteisiin. Advisory Board yrityskehityksen tukena perustuu asiantuntijoiden monialaisuuteen. Advisory Boardin tehtävät yrityksessä voivat olla moninaiset ja se voi toimia yrityksen hallituksen tukena ja sparraajana yhtä lailla haasteellisissa tilanteissa kuin uusien kasvun mahdollisuuksien kanssa.

Adviosory Board opastaa oppivaa organisaatiota

Advisory Board muodostuu yrityksen ulkopuolelta tulevista eri alojen asiantuntijoista. Sen rikkaus muodostuu yhdessäjaetuista erilaisista lähestymiskulmista, kokemuksista, tiedoista ja taidoista. Advisory Board tarjoaa raikkaita näkemyksiä, mutta myös mahdollisuuden oppia niin yksilönä, tiimeinä kuin organisaationa.

Koska Advisory Board on vapaamuotoisempi kuin hallitus, se voi katsoa avarammin yrityksen ongelmia ja mahdollisuuksia kuin perinteinen hallitustyö. Työryhmä muodostaa yhteisen näkemyksen kokonaisuudesta keskustellen ja toisiltaan oppien sekä jakaa sen yrityksen hallituksen ja johtajalle.

Kun organisaatio tai yritys on kasvuhaasteiden edessä, avaavat uudet näkökulmat tien uuden oppimiselle ja todelliselle, kestävälle ja tulokselliselle muutokselle.

Advisory Board pähkinänkuoressa

  • Advisory Board -toiminta on yritykselle erinomainen mahdollisuus tuoda organisaatioon täsmäosaamista esimerkiksi kasvuun, strategioihin, ja organisaation oppimiseen.
  • Advisory Board yrityskehityksen tukena tuo näkökulmia ja näkemystä ennen suunnittelua.
  • Advisory Board -toimintaa ei säännellä laissa, joten se on vapaamuotoisempaa ja samalla mukautettavissa tehokkaasti yrityksen tarpeisiin.
  • Advisory Boardin kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa. Siihen sitoudutaan usein vuodeksi tai kahdeksi. Advisory Boardin koollekutsujalla on erityinen vastuu Advisory Boardin toimivuudesta ja vaikuttavuudesta yrityksen johdon tukena.
HAB – Hyväksytty Advisory Board jäsen – on Helsingin Kauppakamarin myöntämä sertifikaatti suoritetusta Advisory Board -osaamisesta.

Sophia Advisory Team – ketterä pk-yrityksen apu

Sophia Advisory Team on kuin Advisory Boardin pienempi sisarus. Se voi kokoontua muutaman kerran tai jatkaa toimintaa pitempään yrityksen tukena. Sophia Advisory Teamin jäsenet ovat SophiaSignin menetelmiin kulutettuja omien alojensa asiantuntijoita. He ovat erikoistuneet kuulemaan heikkoja signaaleja ja tulevaisuuden muutoshaasteita nopeasti muuttuvassa maailmassa. He siis työskentelevät yhdessä jo valmiiksi tiiminä, mutta kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa muilla asiantuntijoilla.

Advisory Team käyttää tiimin yhteistä osaamispääomaa (esimerkiksi johtaminen, kasvatustiede, käyttäjälähtöisyys, valmennus, psykologia, luovat alat, markkinointiviestinä ja yrittäjyys) sekä intuitiota yritysjohdon innovaatiokyvyn ja päätöksenteon apuna. Tiimin toiminnassa tärkeää on kokonaisvaltainen kuunteleminen, koko potentiaalin löytäminen ja hyödyntäminen kehitystyössä sekä ymmärrys siitä, kuinka uutta voidaan toteuttaa strategisesti ja käytännöllisesti yrityksen arjessa. Tavoitteena on oppivan organisaation vahvistaminen ja sitä kautta yrityksen uudistumis- ja kilpailukyvyn kasvattaminen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Itseään isommaksi – Advisory Board strategisen johtamisen tukena kuvaa Advisory Board -toimintamallia ja sen hyötyjä niin organisaatiolle kuin Advisorille itselleenkin. Kirjaa käytetään myös Helsingin Kauppakamarin Advisory Board – koulutusten oppimateriaalina.