iEQ9 -enneagrammi

Enneagrammi kertoo siitä, kuinka jokainen yksilö omaa erilaisia vahvuuksia. Yhdistettynä valmennukseen se auttaa maksimoimaan luonnollisen yksilön luonnolliset vahvuudet. iEQ9 -enneagrammiraportti ja valmennus tuo lisäarvoa modernin suorituskyvyn johtamiseen. Enneagrammi auttaa räätälöimään vahvuudet ja kehitettävät alueet sekä laatimaan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.  Näin löydetään lisää itsetuntemusta, henkilökohtaista kehittymistä, tyytyväisyyttä ja työskentelyn tehokkuutta

Tiimissä ihmisten välinen vuorovaikutuksen ja toimintatapojen erilaisuus voivat olla sekä haaste että vahvuus. Tiimiytymisen realiteettien tutkiminen ennegrammin avulla voi rakentaa tiimiharmoniaa ja tuoda vahvan lähestymiskulman tiimin tuottavuuteen ja yhteishenkeen.

Organisaatioissa käytetään yksilö – ja tiimiraportteja -ja valmennusta. Tämä tuo sinulle, tiimillesi ja organisaatiollesi mahdollisuuksia tehokkaaseen, integroivaan ja kestävään kehittymiseen. Enneagrammia käytetään sosiaalisen arkkitehtuurin kehittämisessä pienemmissä ja isommissa muutosjohtamisen hankkeissa sekä myös isommissa organisaatiomuutoksissa.

iEQ9 -enneagrammitesti on tehty yli 50 00 henkilölle yrityksissä eri puolilla maailmaa, ja sen luotettavuus on vähintään 95% luokkaa. IEQ9 -enneagrammitestin validiteetti ja reliabiliteetti on testattu ja ne on todettu tieteellisesti korkealaatuisiksi.

Enneagrammi, itsetuntemus, voimavarat ja potentiaali

Integroiva Enneagrammi -lähestymistapa antaa ihmisille käsityksen turhautumista tai jumiutumista aiheuttavista alitajuisista motiiveista, uskomuksista, puolustautumistyyleistä ja käyttäytymismalleista. Raportissa tuodaan esiin vahvoja oivalluksia persoonallisuustyypistäsi sekä sen haasteista ja potentiaalista. iEQ9 -enneagrammiraportti ja valmennus tuovat uusia näkökulmia ja opastusta kehittymiseen mm. seuraavissa asioissa:

 • Emotionaaliset ja psykologiset tekijät
 • Mielen, tunteiden ja toiminnan tasapaino
 • Ihmissuhteet ja sosiaalinen dynamiikka, konfliktien selvittäminen
 • Itseä rajoittavat uskomukset ja sokeat pisteet
 • Johtamisen kypsyys, vaikutus ja vaikuttavuus
 • Muutoskestävyys, resilienssi, stressi ja stressin oireet
 • Urakehitys ja siirtymät
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

iEQ9 – enneagrammiraportti ja valmennus – sisältöä

Enneagrammin perustyyppien lisäksi raportista löytyvät Naranjon 27 alatyyppiä, siivet ja sisäisen tasapainon integraatiotaso. Kattavat raporttimme tuovat esiin myös stressin ja rasituksen kuusi ulottuvuutta sekä ilmaisukeskusten toiminnan tason (ajattelu, tunteet ja toiminta). Pro -raportista löytyy myös omat osionsa ihmissuhteisiin, tiimiviestintään ja -käyttäytymiseen, konfliktinratkaisuun, johtajuuteen ja päätöksentekoon. Raportti toimii hyvin yhteen myös ennegrammin narratiivisen perinteen kanssa.

iEQ9 -ennegrammitesti ja 42 -sivuinen pro-tason yksilöraportti ovat suomenkielisiä.
Raportin sisällön purkaminen, reflektointi ja syvällisempi ymmärtäminen tarvitsevat tuekseen asiantuntijavalmentajan tapaamisia, joita on yleensä 3-4/ yksilöasiakas.

Yrityksiä, jotka käyttävät iEQ9 -enneagrammiraporttia

IEQ9 -enneagrammitesti on laajuudessaan markkinoiden kattavin. Sitä hyödynnetään maailmanlaajuisesti muun muassa rahoituspalveluissa, IT-palveluissa, julkisella sektorilla ja valtionhallinossa, kasvatusalalla, johdon konsultoinnissa ja terveydenhuollon alalla. Enneagrammia käytetään monipuolisesti yrityksen kaikissa tehtävissä käytännön tekijöistä organisaation johtoon saakka.

 • Google, DropBox , Facebook
 • Amazon, Lift, Shopify
 • ​NASA, Canadian Defense Force
 • Alan Gray (South Africa), Old Mutual (South Africa)
 • HPl, Shopify, Genentech
 • Beiersdorf, P& G, Barclays
 • Tekstiruutu:  McKinsey, Geico
 • Heineken

iEQ9 -enneagrammitesti, ammattilaisraportti ja asiantuntijavalmantajan palvelut tarjoavat tarkat Enneagrammi -arviointityökalut sinun ja organsaatiosi kehitysmatkojen tukemiseen.

Ennegrammi -palvelut yrityksille ja yksityisille

Tarjoan iEQ9 -ennegrammiraporttiin yhdistettyä yksilö – ja tiimivalmennusta sekä luentoja enneagrammista organisaatioille.
Vaikuttavinta on yhdistää tämä osaksi organisaation muuhun kehittämistyöhön.
Voimme myös käsitellä ennegrammin avulla yksilöllisiä uran, työssäjaksamisen tai vuorovaikutuksen haasteita.

Lisäksi toteutan yksityishenkilöille ryhmävalmennuksia ja luentoja enneagrammista itsetuntemuksen työvälineenä. Ajankohtainen tieto tapahtumista päivitetään verkkosivuille.

Kysy lisää!
Anne Elina Akola
elina.akola(a)sophiasign.fi
Sertifioitu iEQ9 Practitioner